Vad vi kan hjälpa till med

Vi kan hjälpa dig med allt som rör ditt företags ekonomi, eller valda delar.
Kontakta gärna oss, så berättar vi mer.

Löpande bokföring

Om du vill ha hjälp med ditt företags löpande bokföring kan vi se till att redovisningen sköts på ett professionellt och korrekt sätt. Vi säkerställer att skatt- och momsdeklarationer med korrekta siffror lämnas in till Skatteverket i god tid och rapporterar till dig regelbundet på ett tydligt och enkelt sätt, så att du får full kontroll över ditt företags ekonomi.

Löneadministration

Vi kan hjälpa dig med allt som har med löner att göra. Till exempel skickar vi ut lönespecifikationer och utför löneutbetalningar. Med hjälp av vårt webbaserade tidrapporteringssystem kan vi hantera dina medarbetares tidsredovisning på olika projekt, utlägg, milersättningar, traktamenten och sjuklöner. Vi kan även hjälpa till med årliga rutiner som kontrolluppgifter, semesterårsavslut, rapportering till FORA samt olika statistikuppgifter. Eftersom vi har koll på alla gällande regler, lagar och avtal kan vi dessutom agera bollplank i olika personalfrågor samt upprätta en personalhandbok för ditt företag.

Kundfakturering

Om du vill ha hjälp med fakturering kan vi skicka ut fakturor till dina kunder, hålla koll på att de blir betalda i tid, skicka eventuella påminnelser, sköta kravhantering, hantera eventuella RUT och ROT-avdrag och allt annat som har med din kundfakturering att göra.

Leverantörsfakturor

Om du vill ha hjälp med att hantera leverantörsfakturor kan vi scanna in alla inkommande fakturor så att du enkelt kan godkänna dem via vår webbportal. Vi ser också till att alla fakturor blir korrekt konterade och betalda i tid.

Budgetering

Om du vill ha hjälp med att göra en ekonomisk plan för ditt företag kan vi bistå med vår erfarenhet och kunskap för att du ska kunna göra likviditets-, resultat- och balansbudgetar med rimliga mål och ambitioner. Vi kan också hjälpa dig med rullande prognoser, där vi justerar budgeten när du får exempelvis ökad eller minskad försäljning, förändrade inköpspriser, förändrade marknadsförhållanden, gör investeringar eller personalförändringar.