Fakturera utan företag

Vill du kunna fakturera utan att starta företag? Som företagare räcker det inte att ägna sig åt det man är bra på, man måste även sköta en hel del administration. Genom en så kallad egenanställning kan du fakturera utan eget företag och överlåta allt pappersarbete till oss. Vi sköter all tidskrävande administration och du kan ägna dig åt din verksamhet istället.

När du är egenanställd och fakturerar via oss kan du fokusera på att sköta uppdraget åt dina kunder. Vi står för din grundförsäkring och tar hand om all administration, skatter och betalar ut din lön. Den tid du får över kan du som egesanstäld istället lägga på dina kunder och att tjäna mer pengar.

Du blir enkelt egenanställd genom att du anmäler dig till oss. Du kommer snabbt igång och kan prova en affärsidé och du blir din egen chef. Du bestämmer dina arbetstider tillsammans med dina kunder. Inga förpliktelser och kostnader förrän du utnyttjar tjänsten och du har en eller flera kunder som du utför ditt uppdrag åt. Den administrativa avgifter är 6 % på fakturerade belopp (exkl. moms).

När det är dags att fakturera meddelar du oss via ett formulär. Lönen utbetalas efter att din kunde har betalt fakturan och enligt den frekvens som du begär. Helpia Ekonomi AB sköter all redovisning och inbetalning av skatter och avgifter.

Som egenanställd kan du även göra avdrag för kostnader som du har för att kunna utföra ditt uppdrag hos dina kunder. Exempel på avdrag som du som fakturerar utan att ha eget företag är: kontorsmaterial, diverse förbrukningsmaterial, porto, mobilkostnader, hyra av lokal som behövs för uppdraget.

Resor i tjänsten är ytterligare ett exempel på avdragsgilla kostnader som du som egenanställd kan utnyttja. Tex. milersättning, flyg-, buss- o taxiresor.

När du fakturerar via Helpia Ekonomi AB kan du ha egen logga i dina fakturor. Vi sköter fakturabevakningen.

Du kan skapa ditt användarkonto enkelt och börja fakturera utan företag redan idag. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.