Egenanställning - Fakturera utan företag

Fakturera utan eget företag – Egenanställning

Det är lika smidigt att vara egenanställd som att vara anställd. Egenanställning är relativt nytt i Sverige och innebär att du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar vi din kund åt dig .

Egenanställning är ett mellanting mellan att vara anställd och egen företagare. Du är din egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och bestämmer ditt pris på uppdragen. Men du har samma frihet och bestämmer över din egen tid precis som en egen företagare och du har möjlighet att tjäna så mycket du vill. Fördelen med att vara egenanställd jämfört med att vara egenföretagare är att man kan fokusera helt och hållet på sina uppdrag och sin business.

Under uppdraget är du anställd av oss och vi tar hand om dina skatter, avgifter, moms samt betalar ut din lön – skattat och klart, minus kostnaden för det administrativa arbetet kring att ha en anställd.

Relaterade inlägg
Inga relaterade inlägg